สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เกษตรตันต่อชั่วโมงโรงงานปลายข้าวข้าวโพด