สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไดอะแกรมการไหลของกระบวนการล้างถ่านโค้ก