สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องกำจัดแร่เหล็กสมบูรณ์