สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปัญหาที่เผชิญหน้ากับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำ