สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนในการรับแฟรนไชส์ของบริษัทปูนซิเมนต์