สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กว่างโจวแม่น้ำกรวดทรายเครื่องทำ