สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุตสาหกรรมรองเท้าเชื้อเพลิงน้ำร้อนท่อดับเพลิงบอยเลอร์