สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รูปภาพของเครื่องบดกรวยที่ดีที่สุดในประเทศจีนซื้อเครื่อง