สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ของเสียจากการก่อสร้างอุปกรณ์การบดเวอร์ชั่นยุโรป