สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการและกระบวนการของแร่ขัดเงา