สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หลักสูตรเครื่องจักรกลหนักออนไลน์