สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ท่อบนจีนเครื่องจักรโรงงาน