สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เทคโนโลยีการขุดของเส้นเลือดควอตซ์แบริ่งทองคำในประเทศจีน