สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เพาะเลี้ยงหินอ่อนทำวัตถุดิบในประเทศจีน