สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การจัดอันดับของจีนที่ดีที่สุดผลกระทบการบด