สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ส่วนต่างๆของโรงงานผลิตดิบแนวตั้ง