สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตลูกแร่เพื่อการขุดแร่ทองคำ