สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีดิสก์สำหรับวัสดุพืชแห้ง