สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เข็มขัดเครื่องซักผ้าวังวน