สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ค้าส่งทรายเครื่องทำงาน