สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่เอาท์พุท