สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรที่บดแบบกราไฟท์แบบขยายได้มีราคาเท่าใด