สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ข้าวบาร์เลย์บดลอนดอนมอลต์โรงสี