สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตลูกเหล็กอุปกรณ์บดแร่