สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวแยกแยะเกลียวประสิทธิภาพของเลอโปรมมรุ่นใหม่ล่าสุด