สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สุราบายาการทำเหมืองแร่บดให้เช่าเครื่องบดหิน