สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายการรางวัลเครื่องขุดแร่ตะกั่ว