สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประโยชน์ของการบดแบบเคลื่อนที่