สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คนที่เกี่ยวข้องกับสำหรับหน้า