สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดและเครื่องบดปลายอีกล้าที่จะ