สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กำลังการผลิตปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่