สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์โควต้าที่ใบเสนอราคาหยวน