สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหล็กจากแผนธุรกิจแร่เหล็กในยูกันดา