สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาแร่เหล็กต่อตันในอินเดียใน