สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงหล่อเหล็กทรายเพื่อทำเหล็กหมู