สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เป็นเหมืองถ่านหินที่อยู่ลึกเข้าไปในโลก