สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาของบดกรามการออกแบบและสร้างขึ้น