สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลประโยชน์ทางชีวภาพของแร่เหล็กแอฟริกาใต้