สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การกู้คืนแร่ทองคำขนาดเล็ก