สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องปั่นไฟไม้พร้อมบอยเลอร์