สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินปาร์กเกอร์โรงงานสกัดหิน