สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ระดับการปล่อยลำเลียงสำหรับเครื่องบดคอนกรีต