สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลุ่มน้ำเหมืองแร่โรงงานล้างกานา