สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์ใดที่ใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์