สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องเจียรเกลียวหรือที่ใช้แล้ว