สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จำนวนตัวแทนจากตัวอย่างกรวดฉงชิ่ง