สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คำพิพากษาของศาลสำหรับการบดแร่เหล็กในรัฐโอริสสา