สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานบดมือถือตันต่อชั่วโมง