สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระตุ้นการใช้ประโยชน์แร่เหล็ก