สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขายเฟอร์นิเจอร์สไตล์เชคเกอร์